Kliendiandmete töötlemise põhimõtted
Käesolev dokument määratleb Rattad.ee käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?
Isik, kes tellib Ratta.ee lehelt tooteid ja kasutab meie e-poodi.

Mis on kliendiandmed?
Kliendiandmed on igasugune info, mis on Rattad.ee oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?
Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?
Kliendiandmete töötleja on Rattad.ee.

Kes on kolmas isik?
Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis
Ratta.ee kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:
ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
elukoht/asukoht;
arveldusarve;
kontaktandmed.
tehingute andmed (kliendi poolt sooritatud ostude andmed)
andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed toodete kasutamise aktiivsuse, kasutatavate toodete ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed);

Seaduses sätestatud alustel on Rattad.ee õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas Nõusolekus nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?
Rattad.ee töötleb kliendiandmeid selleks, et:
täita kliendi tellimust;
kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi ;
paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid tooteid;
täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest.

Millistel juhtudel Rattad.ee avaldab kliendiandmeid?
Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?
Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti info@rattad.ee vahendusel.
Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist. Kui te ei soovi turundusliku infot, siis palume pöörduda meie poole.

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?
Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, kirjutage e-posti aadressil info@rattad.ee.